หน้าแรก
 
ความเพียรชอบ พิมพ์
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

หาสินห้าขวบเข้า                         พยายาม
แสวงคู่ผู้เมียสาม                                  ขวบเข้า
แสวงรู้ค่อยเรียนตาม                    ต่อเจ็ด ขวบนา
แสวงใฝ่เฝ้าไทท้าว                      ต่อสิ้นสุดกรรม


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org