หน้าแรก
 
ถ่อมตน พิมพ์
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ความรู้เรียนเมื่อน้อย                     หนังสือ
ค่อยสมรรถจึงหัดปรือ                                    โล่ดั้ง
รู้แล้วเลิศอย่าถือ                            ตนถ่อม เถิดพ่อ
บุญจักให้ใครรั้ง                                 เริ่มรู้เป็นเอง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org