หน้าแรก
 
บุญเป็นที่พึ่ง พิมพ์
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ปางน้อยลำเหนียกรู้                     เรียนคุณ
ครั้นใหญ่ย่อมหาทุน                                    ทรัพย์ไว้
เมื่อกลางแก่แสวงบุญ                               ธรรมชอบ
ยามหง่อมทำใดได้                             แต่ล้วนอนิจจัง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org