หน้าแรก
 
ทางก้าวหน้า รอบชิงชนะเลิศ ครูอาจารย์ทั่วประเทศ ตอบรับการสอบร่วมหมื่นคน พิมพ์
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

wh470219.jpg

.....เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗ ที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๒๒ รอบชิงชนะเลิศ ระดับครูอาจารย์ ชิงโล่เกียรติยศของ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร คณะครูอาจารย์ทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมในการสอบครั้งนี้จำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน การสอบครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สภาธรรมกายสากล(หลังใหม่) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

.....ในปีนี้การสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ได้ดำเนินมาถึงปีที่ ๒๒ และได้ดำเนินการจัดสอบระดับครูอาจารย์มาเป็นครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ที่ผ่านมานี้ ได้มีครูอาจารย์จากทั่วประเทศที่สอบเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ตอบรับเข้าร่วมสอบครั้งนี้นับหมื่นคน

.....ซึ่งทางทีมงานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ รู้สึกตื่นเต้น ปลื้มปีติ และดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีโอกาสต้อนรับครูอาจารย์จากทั่วประเทศ ที่มาร่วมสอบครั้งนี้เป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ได้จัดเตรียมการต้อนรับไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ที่พักค้าง ที่รับประทานอาหาร รวมไปถึงเมนูอาหารอย่างดี และเก้าอี้ที่ใช้ในการสอบกว่า ๑ หมื่นตัว นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารและกฎกติกาในการสอบอื่นๆ จำนวนกว่า ๑๒๐ เครื่อง ทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์ที่พักค้าง และสถานที่จัดสอบ จากวัดพระธรรมกาย โดยใช้สภาธรรมกายสากลหลังใหม่ ซึ่งสามารถรองรับจำนวนครูอาจารย์จำนวนมากที่มาจากทั่วประเทศได้

.....ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันศุกร์ เริ่มมีคณะอาจารย์ทยอยเดินทางมาถึงสถานที่พักค้าง ทางทีมงานชมรมพุทธศาสตร์ได้จัดเตรียมอาหารเย็นได้คอยต้อนรับ และให้การดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อย่างดี ส่วนบรรยากาศของการเตรียมตัวสอบนั้น อาจารย์หลายท่านบอกเล่าถึงความรู้สึกในการมาสอบครั้งนี้ว่า “ที่อ่านมานั้น ไม่ได้หวังว่าจะแข่งขันอะไร รางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น แต่สิ่งที่ได้แน่นอนคือ ธรรมะ นั่นเอง”

.....ในช่วงเช้าของวันเสาร์เป็นการลงทะเบียนและพิธีเปิด ช่วงสายเป็นการฟังการบรรยายธรรม เพื่อทบทวนเนื้อหาของหนังสือ “เข้าไปอยู่ในใจ” ซึ่งใช้ในการสอบครั้งนี้ โดยผู้แต่งหนังสือคือ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นการบรรยายสรุป และเน้นในหัวข้อสำคัญๆ เป็นเวลาชั่วโมงครึ่ง

.....เริ่มการสอบจริงเวลา ๑๓.๑๕ น.-๑๔.๔๕ น. ครูอาจารย์ทุกท่านมีความตั้งใจอย่างดีในการสอบเพื่อศึกษาธรรมะในครั้งนี้ ดังจะเห็นได้จากผลสะท้อนกลับมายังคณะทำงานว่า
นายปิยบุตร ชลวิจารณ์ ประธานเปิดงาน

“…ผมถือว่าเป็นการปลูกฝังพระพุทธศาสนาที่ดีมากกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะกระทรวงศึกษาธิการเองก็กำลังทำอยู่โครงการหนึ่ง คือ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเป็นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมลงไปในเนื้อหาการเรียนรู้ รวมทั้งมีกิจกรรมต่างซึ่งตรงนี้จะหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดี ซึ่งเป็นเรื่องการผสมผสานทั้งหมด เพื่อให้เกิดคนดี และเราก็จะสร้างให้เด็กเป็นคนเก่งด้วย เด็กต้องมีความรู้ความสามารถ ก้าวทันโลกด้วย…”

อาจารย์สมพงษ์ หุ่นสะดี โรงเรียนมัธยมสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี

.....“เป็นกิจกรรมที่ทำให้ครูศึกษาธรรมะกันมาก และสิ่งที่ครูศึกษาก็จะมีผลถ่ายทอดไปถึงตัวเด็กด้วย และรู้สึกประทับใจที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ความสำคัญ นับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้โล่รางวัลมา ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ส่งผู้ใหญ่ในกระทรวงมาให้กำลังครู และองค์กรทางศาสนาอย่างมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายก็อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทุกอย่าง และรู้สึกประทับใจคณะกรรมการชมรมพุทธที่สามารถเชิญชวนให้คุณครูมาศึกษาธรรมะกันได้เยอะขนาดนี้…”

อาจารย์อารยา เลิศตนาไพจิตร กรุงเทพมหานคร

.....“ประทับใจหนังสือที่ใช้อ่านสอบมากค่ะ ธรรมะทุกหมวดอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ชัดเจนทั้งหลักการและวิธีการนำไปใช้ และก็นำไปใช้ได้จริงๆ ค่ะ ทำให้เรามีความคิดเห็นมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้เราเชื่อมั่น มีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเอง ทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิต และในการสอนนักเรียนด้วยค่ะ..”

อาจารย์จากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

.....“มาสอบเป็นครั้งแรกครับ รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเห็นภาพของคุณครูสนใจศึกษาธรรมะกันมากขนาดนี้ หนังสือที่ใช้อ่านสอบก็บอกได้เลยครับว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆ ครับ…”

อาจารย์ธีรภัทร ศรีใจรัตน์ โรงเรียนพิงครัตน์ จ.เชียงใหม่

.....“รู้สึกดีใจที่ได้เห็นคุณครูสนใจศึกษาธรรมะกันเยอะมาก แล้วก็ประทับใจคณะกรรมการที่ดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย ประทับใจทุกๆ ฝ่ายที่ทุ่มเททำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นที่มีคุณครูจากทั่วประเทศมาร่วมสอบตอบปัญหาธรรมะกัน และที่สำคัญประทับใจธรรมบรรยายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิริยะคุณมากๆ ครับ เพราะทำให้เราเขาใจหลักการ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เอาไปใช้ได้จริงๆ แล้วก็ไม่ใช้เรื่องยากด้วยครับ”


อาจารย์จากโรงเรียนวิทย์มาระเบียง จ. พิษณุโลก

.....“หนังสือ “เข้าไปอยู่ในใจ” อยากให้เพื่อนครูได้อ่านกันทุกคนค่ะ เพราะทำให้เราเข้าใจการสร้างคนให้เป็นคนดี ละเอียดมากขึ้น ได้แนวทางการปฏิบัติที่ดีมากๆ ค่ะ และรู้สึกประทับชื่นชมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิริยะคุณมากๆ ค่ะ ท่านบรรยายหลักการและวิธีการสร้างคนให้เป็นคนดีได้ชัดเจนมากๆ ค่ะ…”

.....และนี่คือส่วนหนึ่งของความรู้สึกจากใจคุณครูหลายท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ระดับครูอาจารย์ในครั้งนี้ หลากหลายแง่คิดมุมมอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทีมงานที่มีต่อการจัดสอบเป็นอย่างดี และวาดหวังให้สังคมไทยวันนี้มีครูดีที่โลกต้องการไว้เป็นต้นแบบให้เยาวชนไทยในอนาคต เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เติบโตไปเป็นบัณฑิต ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม นำความเจริญมาสู่ประเทศชาติ สมดังความตั้งใจของครูอาจารย์ทุกท่าน

.....นับเป็นเวลากว่า ๒๒ ปี ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมไทย ดำเนินรอยตามหลักธรรมที่พระบรมศาสดาทรงประทานไว้ให้เป็นแสงสว่างแก่โลก

…การย่างก้าวทุกครั้ง จึงมีแต่เดินหน้าไม่ถอยหลัง ด้วยมโนปณิธานที่กล้าแกร่งในจิตใจ…

.....ตระหนักในความโชคดีของชาวพุทธ ซึ่งได้รับมรดกธรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งอีกหกพันล้านคนทั่วโลกไม่มีโอกาสมาศึกษา…จึงควรรักษาและหวงแหนไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

.....ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น หากทุกคนอยากเป็นคนดี อยากให้สังคมดี แต่ไม่มีใครกล้าก้าวออกมาทำความดี สังคมจะดีไปได้อย่างไร

…ชมรมพุทธศาสตร์สากล จึงขอยืนหยัดดำรงตนทำหน้าที่ ส่งต่อความสว่างแห่งประทีปธรรมนี้ให้แผ่ขยายออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยพลังมดที่ไม่ย่นย่อต่ออุปสรรคใดๆ รวมเป็นพลังใจไม่สิ้นสุด

…เป็นพลังแห่งความดีเพื่อความดีอย่างแท้จริง…


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org