หน้าแรก
 
อุปการะ พิมพ์
๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๘

.....อุปการะ แปลว่า การเข้าไปทำการช่วยเหลือ การเข้าไปบริการ ใช้คู่กับคำว่า ปฏิการะ คือการสนองคุณ การตอบแทนบุญคุณ

......อุปการะ หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลการอุดหนุนค้ำจุน การสงเคราะห์อนุเคราะห์ การให้บริการ กล่าวคือ การทำความดีแก่ผู้อื่นโดยมุ่งให้เขาได้รับประโยชน์ มีความสุข มีความพอใจ มีความเจริญก้าวหน้า หรือให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้

......อุปการะ เป็นการจัดเป็นคุณความดีอย่างหนึ่ง จึงเรียกว่า อุปการคุณ ก็มี ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับเกิดความซาบซึ้งใจ เกิดความนึกในพระคุณและปฏิการะตอบแทนด้วยวิธีที่ชอบธรรมตามควรตามโอกาส

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org