หน้าแรก
 
อคติ พิมพ์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

อคติ แปลกันว่า ความลำเอียง หมายถึง ความเอนเอียงเข้าข้าง ความไม่ยุติธรรมความไม่เป็นกลาง ความไม่เป็นหลัก

อคติ แปลอีกแบบหนึ่งว่า การดำเนินไปในแนวทางที่ไม่สมควร ไม่ควรไป หรือ ไปไม่ได้หมายถึงแนวทางที่ไม่ควรปฏิบัติ เพราะเมื่อปฏิบัติไป ย่อมทำให้หมู่คณะ กิจการ และความดีงามดำเนินต่อไปได้ยากหรือไปไม่รอด

อคติ มี 4 อย่าง คือ

1. ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะรักชอบพอ

2. โทสาคติ ลำเอียงเพราะไม่ชอบ

3. ภยาคติ ลำเอียงเพราะหลง

4. โมหาคติ ลำเอียงเพราะหลง

ท่านว่า อคติเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือเป็นผู้นำหมู่คณะควรเว้น ถ้าเว้นไม่ได้ ความเป็นผู้ใหญ่ ความเป็นหลัก ความยุติธรรมก็ไปไม่รอด ล่มจมหมด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org