หน้าแรก
 
ไม่เจียมตน พิมพ์
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙

มือด้วนคิดจะมล้าง เขาหมาย

ปากด้วนถ่มน้ำลาย เลียบฟ้า

หิ่งห้อยแข่งแสงฉาย สุริเยศ

คนทุพพลอวดกล้า แข่งผู้มีบุญ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org