หน้าแรก
 
อุปนิสัย พิมพ์
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘

 

.....อุปนิสัย แปลว่า พื้นฐาน อิงอาศัย สิ่งที่อุดหนุน

.....อุปนิสัย ใช้หมายถึงความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน ความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเป็นนิสัย เช่นใช้ว่า

.....“เขามีอุปนิสัยใจร้อนมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว”

.....“อุปนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างไรก็น่าจะรู้ดีเพราะอยู่กินกันมาตั้งนานแล้ว”

.....อุปนิสัย ยังหมายถึงธรรมที่สนับสนุนเกื้อกูลให้บรรลุธรรมสูงขึ้นไป เรียกว่าเป็น อุปนิสัยปัจจัย เช่นใช้ว่า

.....“การปฏิบัติธุดงค์และการบำเพ็ญกรรมฐานของเธอจักเป็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลต่อไปข้างหน้า”

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org