หน้าแรก
 
คำพูดเจรจา พิมพ์
๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙

วัดข้างเบื้องบาทรู้ จักสาร

วัดอุทกชักระมุทมาลย์ แม่นรู้

ดูครูสดับโวหาร สอนศิษย์

ดูตระกูลเผ่าผู้ เพื่อด้วยเจรจา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org