หน้าแรก
 
เจดีย์ชีวิต พิมพ์
๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๘

เจดีย์ใหญ่

แวววาม

งามผ่องผุด

ยังโทรมทรุด

เศร้าหมอง

เป็นของแน่

ถึงร่างเรา

ทุกวัน

เปลี่ยนผันแปร

จะพันแก่

เจ็บไข้

เป็นไม่มี ฯ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org