หน้าแรก
 
ผู้มีปัญญา 6 พิมพ์
๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

คนใด จักทำตามโอวาทที่ผู้รู้แสดงแล้ว

คนนั้นจักถึงฝั่งที่สวัสดี เหมือนพ่อค้าถึงฝั่งสวัสดีด้วยม้าวลาหก

 

ขุ. ชา. ทุก. 27/71

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org