หน้าแรก
 
ผลของการหลอกลวง พิมพ์
๒๗ กันยายน ๒๕๔๘

ผลของการหลอกลวง

ผู้ที่ใช้ปัญญาหลอกลวงคนอื่นไว้

ย่อมไม่ได้รับความสุขใจตลอดกาล

พกชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org