หน้าแรก
 
จิตมนุษย์ พิมพ์
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา

สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั่งได้

เขาสูงอาจวัดวา กำหนด

จิตมนุษย์นี้ไซร์ ยากแท้หยั่งถึง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org