หน้าแรก
 
ใครตรงให้ตรงตอบ พิมพ์
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ใครซื่อซื่อต่อตั้ง ตามกัน

ใครคดคดผ่อนผัน ตอบเต้า

ทองแดงว่าสุวรรณ ยังถ่อง เหมือนฤา

ดุจลูกสูสองเถ้า ว่าโอ้เป็นลิง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org