หน้าแรก
 
ใครดีให้ดีตอบ พิมพ์
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ใครทำโทษโทษนั้น แทนทด

ใครคิดจิตคดคด ต่อบ้าง

ใครจริงจึ่งจริงจรด รักต่อ กันนา

ใครใคร่ร้างเร่งร้าง รักร้างแรมไกล

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org