หน้าแรก
 
ผู้ประเสริฐ พิมพ์
๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

ผู้ปราศจากราคะ แลกำจัดโทสะได้แล้วนั้น

พึงเจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณ

ผู้นั้น งดอาชญาในสัตว์ทั้งปวงแล้ว

ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงสถานอันประเสริฐ

 

ขุ.ชา.จตตาฬีส. ๒๗/๕๔๒

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org