หน้าแรก
 
มีเหตุ พิมพ์
๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙

รำฟ้อนสุนทรด้วย รูปา

ร้องขับศัพท์เสน่หา ยิ่งแท้

มวยปล้ำล่ำสันสา มารถจึ่ง ดีแฮ

รักกับชังนั้นแล้ เพื่อลิ้นเจรจา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org