หน้าแรก
 
มีคุณในตัว พิมพ์
๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

กระเหว่าเสียงเพราะแท้ แก่ตัว

หญิงเลิศเพราะรักผัว แม่นหมั้น

นักปราชญ์มาตรรูปมัว หมองเงื่อน งามนา

เพราะเพื่อรสธรรมนั้น ส่องให้เห็นงาม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org