หน้าแรก
 
ที่สุดแห่งชีวิต พิมพ์
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙

ภาชนะดินที่ช่างหม้อทำแล้ว

ล้วนมีแตกเป็นที่สุด ฉันใด

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๑๖๔

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org