หน้าแรก
 
เมืองดีต้องมีปราชญ์ พิมพ์
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙

นารายณ์วายเว้นจาก อาภรณ์

อากาศขาดสุริยจร แจ่มหล้า

เมืองใดบ่มีวร นักปราชญ์

แม้ว่างามล้นฟ้า ห่อนได้งามเลย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org