หน้าแรก
 
รูปสมบัติ พิมพ์
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙

เขาใดไร้ถ้ำราช- สีห์หมาง

สระโหดหงส์ละวาง วากเว้

พฤกษ์ใดบกใบบาง นกหน่าย

สาวซัดชู้โอ้เอ้ เพราะชู้ชายทราม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org