หน้าแรก
 
ผูกใจ พิมพ์
๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

จำสารสัปปลอกเกี้ยว ตีนสาร

จำนาคมนต์โอฬาร ผูกแท้

จำคนเพื่อใจหวาน ต่างปลอก

จำโลกนี้นั่นแล้ แต่ด้วยไมตรี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org