หน้าแรก
 
ผูกด้วยไมตรี พิมพ์
๒๓ มกราคม ๒๕๕๐

ใครจักผูกโลกแม้ รัดรึง

เหล็กเท่าลำตาลตรึง ไป่หมั้น

มนตร์ยาผูกนานหึง หายเสื่อม

ผูกเพื่อไมตรีนั้น แน่นเท้าวันตาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org