หน้าแรก
 
ชนะด้วยความดี พิมพ์
๒๕ มกราคม ๒๕๕๐

ผจญคนมักโกรธด้วย ไมตรี

ผจญหมู่ทรชนดี ต่อตั้ง

ผจญคนจิตโลภมี ทรัพย์เผื่อ แผ่นา

ผจญอสัตย์ให้ยั้ง หยุดด้วยสัตยา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org