หน้าแรก
 
ผู้ชนะที่แท้จริง พิมพ์
๒๗ มกราคม ๒๕๕๐

คนใดคนหนึ่งผู้ ใจฉกรรจ์

เคียดฆ่าคนอนันต์ หนักแท้

ไปปานบุรุษอัน ผจญจิต เองนา

เธียรท่านเยินยอแล้ ว่าผู้มีชัย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org