หน้าแรก
 
ปรารภความเพียร พิมพ์
๓๑ มกราคม ๒๕๕๐

ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย

และเห็นการปรารภความเพียรเป็นความปลอดภัย

แล้วปรารถนาความเพียรเถิด

นี้เป็นพุทธานุศาลสนี

ขุ.จริยา. ๓๓/๕๙๕

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org