หน้าแรก
 
แพ้ภรรยา พิมพ์
๓๑ มกราคม ๒๕๕๐

แพ้ศึกหลบหลีกได้ รอดตน

แพ้คดีทุกข์ทน ทรัพย์ผ้าย

แพ้เบี้ยค่นจนจน ตัวยาก ก็ดี

แพ้แม่เรือนทำร้าย ยากเท้าบรรลัย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org