หน้าแรก
 
เพียรมาก พิมพ์
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

เมียมากจุ่งระมัดหมั้น ตัวตน

มันย่อมหามนต์ดล คิดร้าย

รักนักมักหลงกล การเสน่ห์

ควรประหยัดหย่าหง้าย จักสิ้นเสียตัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org