หน้าแรก
 
การคบคนพาล พิมพ์
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ผู้คบคนชั่ว ย่อมถึงความสุขโดยส่วนเดียวไม่ได้

เขาย่อมยังตนให้ประสบโทษ

เหมือนกิ้งก่าเข้าฝูงเหี้ยฉะนั้น

 

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๖

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org