หน้าแรก
 
ละเว้นบาป พิมพ์
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

เมื่อความบากบั่นมีอยู่ บัณฑิตพึงเว้นบาปในโลกนี้เสีย

เหมือนคนมีจักษุเว้นทางอันไม่เรียบร้อยฉะนั้น

 

ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org