หน้าแรก
 
ภัยใหญ่ของโลก พิมพ์
๙ เมษายน ๒๕๔๗

“โลกถูกอวิชชาปิดบังแล้ว
ไม่ปรากฏเพราะความตระหนี่ (และความประมาท)
เรากล่าวความอยากว่า เป็นเครื่องฉาบทาโลก
ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลก”

ขุ. จู. ๓๐/๙

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org