หน้าแรก
 
ดาบสองคม พิมพ์
๒๖ เมษายน ๒๕๔๗
.....ทุกคนบนโลกล้วนเกิดมาพร้อมอาวุธอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งมีความคมมิใช่น้อย และไม่ได้คมเพียงด้านเดียว แต่ว่าคมทั้งสองด้าน เรียกได้ว่าให้คุณและโทษมากพอๆ กัน อาวุธนั้นคือ “ คำพูด ”

.....การพูด นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่เช่นนั้น คงไม่เป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์ ๘ ข้อ สัมมาวาจา
ย่อมหมายความว่า การพูด เป็นอีกหนทางหนึ่ง ที่สามารถทำให้คนเราหลุดพ้นจากอาสวกิเลสเข้าสู่ธรรมะภายในได้ ดังจะได้ศึกษาจากพุทธประวัติ ที่เพียงแต่ผู้ฟังปล่อยใจไปตามกระแสพุทธดำรัสของพระพุทธองค์ ก็สามารถทำให้ใจสงบหยุดนิ่ง เข้าถึงธรรมะภายในระดับต่างๆ ได้

.....พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า การสร้างความดีนั้นสามารถทำได้ ๓ ทาง ได้แก่ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ การพูดจึงจัดว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่สร้างความดีได้มาก จะเห็นได้จากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ตกทอดมาถึงพวกเราในยุคนี้ได้ เพราะมีการพูดอรรถาธิบายเป็นสำคัญ ที่เราเรียกว่าการให้ ธรรมทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

.....ถ้าเราลองนึกทบทวนดู ว่าในโลกนี้มีสิ่งใดบั่นทอนกำลังใจได้มากที่สุด ก็คือ คำพูด และสิ่งใดที่ให้กำลังใจเราได้มากที่สุด ก็ไม่เกิน คำพูด ดังนั้น การพูด จึงเปรียบเสมือน “ ดาบสองคม ” ซึ่งถ้าผู้ใช้ไม่รู้จักวิธีการใช้ที่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดอันตรายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้

...จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราควรจะทำการศึกษาว่า ทำอย่างไรจึงจะ พูดให้เป็น ? ...

.....เพื่อให้เป็นทางมาแห่งบุญกุศล มิใช่เป็นทางมาแห่งอกุศล การพูดดีช่วยให้เราทำความดีได้ง่ายขึ้น ตรงกันข้ามกับการพูดชั่ว คนที่ไม่คิดก่อนพูด ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาหามิได้ คือ ไม่มีปัญญา(เลย) นั่นเอง

.....แล้วอย่างไร ? จึงจะเรียกว่า พูดดี

...ง่ายนิดเดียว ไม่ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมการพูดราคาแสนแพงจากที่ไหน ทุกคนสามารถเป็นคนพูดดีได้ทุกคน
เพียงแต่จำให้แม่นๆว่า
“ คำพูดบนโลกนี้พูดได้หมดทุกอย่าง ยกเว้นคำ ๔ คำ คือ คำโกหก คำหยาบ คำส่อเสียด คำเพ้อเจ้อ ”

.....เพียงเท่านี้ นับได้ว่าเราสำเร็จหลักสูตรการอบรมการพูดที่ดีเลิศ ซึ่งได้รับการกลั่นกรองอย่างดีแล้ว จากพระผู้เป็นบรมครูของจักรวาล นั่นคือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

.....หากการพูดเพียง ๑ คำ ของเรา เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและมหาชน พึงทำเถิด

.....ด้วยเคล็ดไม่ลับ คือ คิด ก่อนพูดทุกครั้ง ด้วยความมีสติ สมาธิ ว่าการพูดของเรา เป็นคำจริง มีประโยชน์ ประกอบด้วยจิตเมตตา ถูกกาละเทศะ และเป็นที่รักของผู้ฟังหรือไม่

....ถ้าไม่ใช่ ก็ไม่เสียเวลาอะไร เพราะถ้าเราจะหยุดพูดเสียบ้าง เพื่อแลกกับสันติสุขของโลกใบนี้...

...ก็น่าจะคุ้มค่ากว่ากัน !

 

 

อุบลเขียว

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org