หน้าแรก
 
นักปราชญ์ พิมพ์
๙ มีนาคม ๒๕๔๗

ถึงคราวลำบาก ก็ทนลำบากได้
ไม่ย่อท้อต่อควมลำบาก
ผู้นั้นจัดว่าเป็นปราชญ์
ย่อมได้รับความสุข
ซึ่งเป็นปลายทางแห่งความลำบาก

อินทรียชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๐๒

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org