หน้าแรก
 
ภัยแห่งความหลง พิมพ์
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗

“ผู้หลงย่อมไม่รู้อรรถ ผู้หลงย่อมไม่เห็นธรรม
ความหลงครอบงำคนใด เมื่อใด
ความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้น”

ขุ. มหา. ๒๙/๑๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org