หน้าแรก
 
ตั้งหมั่นในธรรม พิมพ์
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗

“คนใดมีจิตไม่ท้อถอย มีใจไม่หดหู่
บำเพ็ญกุศลธรรม เพื่อบรรลุธรรมที่เกษมจากโยคะ
พึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้”

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๑๘

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org