หน้าแรก
 
ยึดเหนี่ยวพระนิพพาน พิมพ์
๑๓ มีนาคม ๒๕๔๗

คนที่นึกถึงพระนิพพาน พึงครอบงำความหลับ
ความเกียจคร้าน ความท้อแท้
ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาท
ไม่พึงตั้งอยู่ในความทะนงตัว”

ขุ. สุ. ๒๕/๕๑๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org