หน้าแรก
 
กิจของพุทธบริษัท พิมพ์
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗

“พึงเป็นผู้ใคร่ธรรม ทรงไว้ซึ่งสุตะ
เป็นผู้สอบถาม
เข้าไปนั่งใกล้ผู้มีศีล และเป็นพหูสูตโดยเคารพ”

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๓๒

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org