หน้าแรก
 
ผู้บันเทิงทั้งสองโลก พิมพ์
๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗

“ผู้มีปรีชา มั่นคงแล้วในศีล
ย่อมได้รับชื่อเสียงในโลกนี้
ละไปแล้ว ย่อมดีใจในสวรรค์
ชื่อว่าย่อมดีใจในที่ทั้งปวง”

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org