หน้าแรก
 
ศีลนำสุขมาให้ พิมพ์
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๗

“เวทมนต์ ชาติกำเนิด พวกพ้อง
นำสุขมาให้ในสัมปรายภพไม่ได้
ส่วนศีลของตนที่บริสุทธิ์ดีแล้ว
จึงนำสุขมาให้ในสัมปรายภพได้”

ขุ. ชา. ปญ?จก. ๒๗/๑๗๕

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org