หน้าแรก
 
อัญเชิญ พิมพ์
๗ มีนาคม ๒๕๔๗
.....อัญเชิญ หมายถึงเชิญด้วยด้วยความเคารพนับถือ

.....อัญเชิญ ใช้ในกรณีเชิญสิ่งที่เคารพนับถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ เป็นของสูง หรือบุคคลผู้มีศักดิ์สูง เช่น พระพุทธรูป เทวดา พระเจ้าแผ่นดิน เป็นต้น เช่นใช้ว่า

.....“ตั้งโต๊ะหมู่เสร็จแล้วไปอัญเชิญพระพุทธรูปข้างบนลงมาตั้งที่โต๊ะหมู่นี้ด้วย”

.....“งานนี้ต้องอัญเชิญเทวดาด้วยเพื่อด้วยเป็นสิริมงคล”

.....“อัญเชิญเสด็จกลับเถิดพระพุทธเจ้าข้า ได้เวลาอันสมควรแล้ว”
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org