หน้าแรก
 
โคดม พิมพ์
๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗
.....โคดม เป็นชื่อโคตรหรือวงศ์ตระกูลของพระพุทธเจ้าคือโคตมโคตร ซึ่งเป็นวงศ์ตระกูลของกษัตริย์กรุงกบิลพัสดุ์ นัยว่าสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาทิตยโคตร

.....โคดม ย่อมาจากคำว่า โคตมโคตร

.....โคดม เป็นคำที่ประชาชนในยุคนั้นเรียกพระพุทธเจ้าตามชื่อวงศ์ตระกูล คำเต็มว่า พระโคดม หรือ พระสมณโคดม ซึ่งหมายถึงพระสมณะที่เป็นเชื้อสายของกษัตริย์โคตมโคตร
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org