หน้าแรก
 
ผู้เป็นพหูสูต พิมพ์
๑๗ กันยายน ๒๕๔๘

ผู้เป็นพหูสูต มั่นคงดีในศีล

บัณฑิตย่อมสรรเสริญเขาด้วยคุณ ๒ ประการ

คือ ด้วยศีล และด้วยสุตะ

องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org