หน้าแรก
 
ชีต้น พิมพ์
๒๑ มีนาคม ๒๕๔๗

.....ชีต้น ใช้เรียกพระภิกษุที่สนิทสนมคุ้นเคยกับตระกูลหรือครอบครัว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กุลุปกะ หรือ กุลูปกะ ซึ่งแปลว่า ผู้เข้าถึงสกุล

.....ชีต้น เป็นพระที่ไปหาสู่ ให้คำแนะนำ ให้ข้อปรึกษาหารือแก่ตระกูลหรือครอบครัวนั้นเป็นประจำ จนเป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นพระประจำตระกูลหรือครอบครัว ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากตระกูลหรือครอบครัวนั้นเป็นพิเศษ

.....ปัจจุบันไม่นิยมเรียกทั้งสองคำ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org