หน้าแรก
 
ชุมนุมเทวดา พิมพ์
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗
.....ชุมนุมเทวดา เป็นสำนวนหมายถึงการอัญเชิญเทวดามาร่วมพิธีเพื่อให้พรและคุ้มครองพิธีให้เป็นไปด้วยดี เรียกว่า อัญเชิญเทวดา ก็มี

.....ชุมนุมเทวดา ใช้เรียกการสวดบทอัญเชิญเทวดาก่อนทำพิธีหรือก่อนสวดมนต์ โดยสวดเป็นทำนองสรภัญญะ บทสวดขึ้นต้นด้วยคำว่า “สัคเค” จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ขัดสัคเค” สมัยก่อนพราหมณ์หรือคฤหัสถ์เจ้าพิธีเป็นผู้ชุมนุมเทวดาในทุกพิธี ต่อมาในพิธีสงฆ์ พระเป็นผู้ขัดสัคเคและขัดตำนาน

.....ชุมนุมเทวดา นัยว่าถือคติมาจากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจะมีเทวดาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากซึ่งเรียกว่า เทพชุมนุม เพื่อฟังธรรมและชื่นชมยินดี จึงถือเป็นธรรมเนียมอัญเชิญเทวดามาในพิธีต่างๆ เพื่อจุดประสงค์นั้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org