หน้าแรก
 
ญาติธรรม พิมพ์
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗
.....ญาติธรรม หมายถึงธรรมสำหรับญาติประพฤติ ธรรมของญาติ หรือหน้าที่ของญาติที่จะพึงปฏิบัติต่อญาติด้วยกัน

.....ญาติธรรม ในคำวัดทั่วไปใช้เรียกผู้ที่ประพฤติธรรมร่วมกัน หรือใช้หมายถึงผู้มีธรรมคือ ความสนิทสนมคุ้นเคยและช่วยเหลือเกื้อกูลเสมือนเป็นญาติกัน เช่นไปรักษาศีลปฏิบัติธรรมร่วมกันในที่ใดที่หนึ่ง เรียกว่าเป็นญาติธรรมกัน

.....ญาติธรรม ยังหมายรวมไปถึงการบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้แก่ผู้ตายที่เป็นบิดามารดา บรรพบุรุษ คนรู้จักกัน เป็นต้น ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นญาติทั้งสิ้นด้วย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org