หน้าแรก
 
ดาวดึงส์ ไตรตรึงษ์ พิมพ์
๒๗ มีนาคม ๒๕๔๗
.....ดาวดึงส์ และ ไตรตรึงษ์ แปลอย่างเดียวกันว่า สามสิบสาม

.....ดาวดึงส์ ไตรตรึงษ์ เป็นชื่อสวรรค์ชั้นที่ ๒ ในจำนวนสวรรค์ ๖ ชั้น มีเทวดาชื่อท้าวสักกเทวราชหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระอินทร์ครอบครองเป็นใหญ่อยู่

.....สาเหตุที่สวรรค์ชั้นนี้มีนามอย่างนี้คือ สมัยที่พระอินทร์ยังเป็นมนุษย์อยู่ได้ร่วมกับพวกอีก ๓๒ คนเป็น ๓๓ คนเที่ยวบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม อำนวยความสุขให้ผู้อื่นจนตลอดชีวิต เช่น ช่วยกันทำถนน สร้างศาลาที่พัก ขัดสระ ทำสวนพักผ่อน เมื่อสิ้นชีวิตแล้วทั้งหมดได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นเดียวกัน จึงมีชื่อว่า ดาวดึงส์ หรือ ไตรตรึงษ์ ตามจำนวนคน ๓๓ คน

.....
สวรรค์ชั้นนี้ยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น ชั้นไตรทศ ชั้นไตรทิพ ชั้นไตรทิพย์
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org