หน้าแรก
 
ความรู้ค่าควรเมือง พิมพ์
๘ มีนาคม ๒๕๔๗

ความรู้ดูยิ่งล้ำ                                    สินทรัยพ์
คิดค่าควรเมืองนับ                                 ยิ่งไซร์
เพราะเหตุจักอยู่กับ                    กายอาต-มานา
โจรจักเบียนบ่ได้                          เร่งรู้เรียนเอา


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org