หน้าแรก
 
ความเพียรชอบ พิมพ์
๙ มีนาคม ๒๕๔๗

หาสินห้าขวบเข้า                                    พยายาม
แสวงคู่ผู้เมียสาม                                    ขวบเข้า
แสวงรู้ค่อยเรียนตาม                      ต่อเจ็ด ขวบนา
แสวงใฝ่เฝ้าไทท้าว                        ต่อสิ้นสุดกรรม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org