หน้าแรก
 
ความลำบากสร้างคน พิมพ์
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗

ความเพียรเป็นอริแล้ว                                    เป็นมิตร
คร้านเกียจเป็นเพื่อนสนิท                                  ร่วมไร้
วิชาเฉกยาติด                                                  ขมขื่น
ประมาทเหมือนดับไต้                            ชั่วร้ายฤาเห็น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org