หน้าแรก
 
ทางหนีทีไล่ พิมพ์
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗

ผิรู้รู้จุ่งให้                                            เทียมคน
จักเงื่องเงื่องเป็นกล                              เงื่องแหง้
จักสุกอย่าสุกปน                           ดิบครึ่ง หนึ่งนา
ทางไล่ไว้หนีแก้                        รอดแคล้วภัยพาล

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org